Consultatie en advies

U bent op zoek naar deskundige hulp bij het stellen van de juiste diagnose en de keuze van de behandelstrategie. U heeft behoefte aan de blik van een professional uit de praktijk. Onze ervaren behandelaren helpen u snel verder. In een of meer gesprekken bij u in de praktijk krijgt u voor uw patiënt een behandeladvies. Zo nodig verzorgen wij ook doorverwijzingen naar basis-ggz of specialistische ggz.

Speciale aandacht voor de kinderen
Als hulpverlener of professional in bijvoorbeeld de GGZ, een Ouder-Kind Team, Jeugdhulpverlening of Jeugdbescherming of op school komt u regelmatig in contact met ouders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblematiek. U maakt zich zorgen over de kinderen van deze ouders. Dan staat onze KOPP-consulent voor u klaar. De KOPP-consulent kan meedenken, adviseren of deelnemen aan een gezamenlijk gesprek.

Direct doen

printen