Aanmelden en starten met uw behandeling

Hebt u van uw huisarts een verwijsbrief voor de basis-ggz gekregen? Dan kunt u snel bij ons aan de slag. In de basis-ggz krijgt u kortdurende behandeling voor lichte of matige psychische problemen. Denk hierbij aan problemen als angst- en depressieve klachten.

Passende behandeling
Met de verwijzing van uw huisarts maakt u een afspraak voor een eerste gesprek met een van onze behandelaars. Met hem of haar spreekt u een voor u passende behandeling af. De behandelafspraken zijn op een van onze locaties bij u in de buurt. Als dat kan, maken we in de behandeling gebruik van het internet. We spreken dan van online behandeling of ook wel van e-health.

Direct doen

printen