Begeleiding en ondersteuning bij langdurende psychische problemen

U bent al langere tijd in behandeling voor uw psychische klachten. Bijvoorbeeld voor psychotische-, angst- of depressieve klachten, autisme of ADHD. Het gaat beter met u, maar u heeft wel behoefte aan regelmatige ondersteuning. In onze basis-ggz bieden wij die speciale ondersteuning en begeleiding.

Uw herstel staat voorop
In de samenwerking met u en uw behandelaar van Prezens staat uw herstel voorop. Hierbij is van belang dat u weer meer regie in uw dagelijks leven - sociaal en maatschappelijk - krijgt. Bijvoorbeeld door het aangaan van contacten, dagbesteding of werk. Of door een gezondere levensstijl aan te leren.

Samen met uw behandelaar stelt u een herstelplan op, ook met het doel om terugval te voorkomen. We bieden u ondersteuning om het herstelplan ook praktisch uit te kunnen voeren. In overleg met u betrekken we familieleden, vrienden of buren. 

Deskundig behandelteam
Het behandelteam bestaat uit sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen. De hoofdbehandelaar is een verpleegkundig specialist. Zij maken gebruik van verschillende individuele behandeltechnieken, waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen.

Direct doen

  • Uw huisarts kan u verwijzen
    Uw huidige behandelaar kan ervoor zorgen dat uw huisarts u naar Prezens verwijst.
printen