Hoe ziet uw behandeling eruit?

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts gekregen en denkt na over een behandeling bij Prezens. Hoe ziet zo'n behandeling eruit en welke behandelingen zijn er allemaal?

Deskundige behandelteams
U krijgt uw behandeling bij Prezens altijd van een behandelteam. In zo'n behandelteam zitten psychologen, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. We behandelen volgens de laatste ideeën waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat ze goed werken. We hebben behandelingen voor veel voorkomende klachten als angst en depressie of een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Goed samenwerken voor uw herstel
We werken nauw samen met mensen in uw omgeving, zoals uw huisarts en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ). Waar nodig betrekken we uw partner en andere gezinsleden. Ook staan de preventiemedewerkers van Prezens voor u klaar.

Hoe is een behandeltraject opgebouwd
Deze informatie vind u in ons kwaliteitsstatuut. Wij hebben het vooral geschreven voor patiënten en hun naasten die willen weten welke kwaliteit zorg zij kunnen verwachten van Prezens en GGZ  InGeest. In het statuut beschrijven we onder andere:

 • Hoe kunt u worden aangemeld en wat gebeurt er na uw aanmelding?
 • Hoe verloopt de eerste kennismaking met het team waar u naar verwezen bent?
 • Hoe wordt de diagnose gesteld en uw behandelplan opgesteld?
 • Wat zijn de stappen wanneer de voorgestelde behandeling toch niet bij u past?
 • Hoe wordt u verwijzer (huisarts) geïnformeerd?

Wij willen dat uw behandeling aansluit bij wat voor u belangrijk is en dat we samen met u bepalen hoe uw behandeling er uit gaat zien. We noemen dat samen keuzes maken of 'shared decision making'.

U kunt een samenvatting van de opbouw van het behandeltraject downloaden, maar ook het complete kwaliteitsstatuut waar in hoofdstuk 9 informatie staat over de opbouw van het behandeltraject:

Direct doen:


Verschillende behandelmogelijkheden
Met uw behandelaar bespreekt u welke behandeling het beste past bij u en bij uw psychische klacht.

 • Cognitieve gedragstherapie
  Uw gedachten en gedrag zijn belangrijk bij psychische klachten. Anders gedragen en denken helpt om te herstellen. Onze psychologen bieden deze ondersteunende therapie in individuele contacten in combinatie met internetmodules (e-health).

 • EMDR
  Deze behandeling helpt om nare emotionele gebeurtenissen en trauma's beter te verwerken. Hierdoor verminderen uw klachten.

 • KOP-methode
  KOP geeft inzicht in hoe psychische klachten kunnen ontstaan. Hoe u met sommige gebeurtenissen in een situatie omgaat, heeft ook te maken met uw eigen persoonlijke stijl. 

 • Medicijnen
  Soms zijn medicijnen noodzakelijk om een angst- of depressieve stoornis te doorbreken. Onze psychiaters kunnen u adviseren over medicijngebruik en zo nodig medicijnen voorschrijven. Ook kunnen zij in overleg met uw behandelaar of uw huisarts ondersteunen om medicijngebruik af te bouwen.

 • Mindfulness (groepsbehandeling)
  Deze meditatietechniek ondersteunt om te leren om te gaan met negatieve gedachten en heftige emoties. De groep is vooral voor mensen die vaker een depressieve stoornis hebben gehad. Onderzoek heeft aangetoond dat door mindfulness depressieve terugval wordt verminderd. 

 • Als roze wolken donderen (MamaKits)  
  Deze groep helpt vrouwen die na de geboorte van hun kind last heben van somberheid, schaamte, angst en schuldgevoel. Het is voor veel vrouwen, voor of na de bevalling, heel bevrijdend om te praten met vrouwen die diezelfde gevoelens hebben. Je krijgt ook ondersteuning hoe om te gaan met deze gevoelens.

Kosten
We zijn er op gericht om praktische, kortdurende hulp te bieden dicht bij u in de buurt, waar u direct terecht kunt. Uw behandeling wordt door de basisverzekering vergoed. U betaalt een eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Hoe hoog dit eigen risico is, hangt af van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak afzeggen of verzetten.

Vaste landelijke tarieven
Voor behandeling zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening die u of uw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van hoe lang de behandeling heeft geduurd. Bij de kortste vorm van behandeling is de prijs € 453,79. Voor een middellange behandeling geldt een prijs van € 773,19. De langste behandeling kost € 1.212,41.

Direct doen

printen