Wetenschappelijke samenwerking in de academische werkplaats Prezens

In onze academische werkplaats werken we samen met wetenschappers van de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit (VU). Ook de afdelingen psychiatrie en huisartsgeneeskunde van VUmc werken mee.

Samenwerken aan zorgvernieuwing
Onderzoekers en behandelaars werken nauw samen aan verbetering en vernieuwing van het zorgaanbod. We doen dit onder andere door de effectiviteit van behandelingen te meten en nieuwe behandelprogramma's te ontwikkelen. De leiding van de academische werkplaats Prezens is in handen van prof. dr. Annemieke van Straten.

Behandelprogramma's die in de academische werkplaats Prezens zijn ontwikkeld, zijn:

 • Alles onder controle online voor jongeren
 • Slapeloosheid onder controle
 • Verlegenheid onder controle

We werken nu aan:

 • MamaKits online
  Ontwikkeling van een online behandelprogramma voor vrouwen met psychische klachten rond de zwangerschap. 
 • Moodbuster
  Pilot met een nieuwe zelfhulpbehandeling voor depressie via de smartphone.
 • Levenslust
  Onderzoek gericht op verbetering van (h)erkenning, zorg en behandeling van ouderen (65+) met stemmingsklachten in de eerste lijn. 
 • Bereik depressiepreventie
  Waarom maken relatief weinig mensen met somberheidsklachten gebruik van preventieve cursussen? Een onderzoek in samenwerking met de GGD.
 • Voorkomen terugval angststoornissen
  Kan cognitieve gedragstherapie worden ingezet ter voorkoming van terugval bij mensen met een angststoornis die stoppen met medicatie (antidepressiva)? Een onderzoek in samenwerking met GGZ inGeest.
 • Zelfhulpbehandeling ter voorkoming terugval depressie (PARADE-studie)
  Onderzoek naar de effectiviteit van een zelfhulpbehandeling, ter voorkoming van terugval bij mensen die behandeld zijn voor een depressie.
 • E-pod
  Onderzoek naar de effecten van Ritalin, een medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD, op het brein. In samenwerking met het AMC.

Samen met collega's van VUmc doen we onderzoek naar psychische ondersteuning van kankerpatiënten.

 • Online interventie voor patiënten VUmc met hersentumoren
  Ontwikkeling van een variant van Alles onder controle, speciaal voor mensen met een specifiek type hersentumor. 
 • Behandelprogramma voor mensen met hoofd-hals kanker, met angst- of somberheidsklachten
  Ontwikkeling van een stapsgewijs behandelprogramma.
 • Overwin uw slaapproblemen na borstkanker
  Ontwikkeling van een online interventie voor vrouwen met borstkanker die last hebben van slaapproblemen.

Ook op andere manieren draagt de academische werkplaats bij aan het verbeteren van de zorg. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder patiënten en mee te denken hoe we patiënten nog beter te kunnen helpen.

printen