Wanneer u bij een ouder-kind-team werkt

U heeft als professional in een Ouder-Kindcentrum of Ouder- en Kindteam regelmatig te maken met kinderen, jongeren of ouders met psychische problemen. Het kan gaan om lichte klachten die tot psychische problemen kunnen leiden, om een vermoeden van psychische problemen of om al gediagnosticeerde problemen.

Samen weten we meer
We delen graag onze kennis met professionals in ouder-kindteams. Samen verbeteren we de kwaliteit van de opvang en hulp voor kinderen en hun ouders. Wij brengen onze jarenlange ervaring in met gedegen advies, consultatie en praktijkgerichte training.

Een greep uit ons trainingsaanbod:

  • signaleren van psychische problemen
  • omgaan met moeilijk gedrag
  • kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Voorkomen is beter dan genezen
Voor kinderen, jongeren en ouders met lichte psychische klachten of die het risico lopen deze klachten te ontwikkelen, organiseren wij preventieve cursussen. Hiervoor is geen beschikking of verwijzing nodig. De meeste cursussen geven wij in overleg op locatie. Bijvoorbeeld in samenwerking met een Ouder- en Kindteam, op een school of in een buurtcentrum.

Een greep uit het cursusaanbod:

  • cursussen voor kinderen en jongeren die onzeker, angstig of somber zijn
  • cursussen voor kinderen en jongeren die snel boos worden
  • cursussen voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met een ouder met psychische problemen
  • cursussen voor ouders die stress ervaren in de opvoeding

Direct doen

printen